Det samlede overblik

Uddannelsesudbud:

Gribskov Gymnasium udbyder STX og HF

Lov om STX og HF

Bekendtgørelse for STX og HF

 

Studieretninger:

Gribskov Gymnasiums studieretningsudbud og valgfagsudbud

Under de enkelte studieretninger kan du finde link til, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til (Adgangskortet)

Uddannelsesmål

Link til læreplaner for de enkelte fag på STX og HF

 

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser

Studieplanerne for den enkelte klasse og de enkelte hold kan findes på vores lectio-side. 

Fra hovedmenuen vælges "klasse" eller "hold", så klikker man på det hold eller den klasse man er interesseret i og vælger "Studieplan" i den blå menu over skemaet. 

Optagelse

Link til gymnasiets informationer og regler vedrørende optagelse i gymnasiet 

 

Individuel kompetencevurdering

Link til gymnasiets side om den individuelle kompetencevurdering i forbindelse med optagelse 

 

Deltagerbetaling

Information om deltagerbetaling

Prøver og eksamen

Info om eksamen

Studie- og ordensregler

link

Fastholdelsesstrategi

Link til vores fastholdelsesstrategi 

Kvalitetsudviklingssystem

Øjebliksbillede og selvevaluering og opfølgning 2021

Link til gymnasiets kvalitetsudvikling

Skolens evalueringsstrategi

Skolens undervisningsmiljøvurdering

Øvrige strategier og politikker

Ligestillingspoltik

Personalepolitik

Rusmiddelpolitik

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Strategi for eksterne samarbejder

Antimobnings-strategi

Persondatapolitik

Politik vedr. snyd og plagiat

Procedure for henvendelser vedr. undervisning

Handleplan i forhold til seksuelle krænkelser

Whistleblowerordning

Energimærkning

Gribskov Gymnasiums bygninger har energimærke B. Her kan du læse vores energimærkningsrapport.

Nøgletal og fravær

Her har vi samlet links til tallene om Fuldførelsesprocent, overgang til uddannelse og Karakterer 

Skolens elevtrivselsmålinger

Elevernes gennemsnitlige fraværsprocent i skoleåret 2020-2021:  fysisk: 7,0%, skriftligt: 9,7% 

  

Fagpakker og HF-studieplaner

link til fagpakker

Studieplaner kan, som nævnt ovenfor, findes via linket til lectio øverst på siden. Herfra vælges hold, fag og derfra det konkrete undervisningshold. 

 

Specielt til den flittige læser:

Hvis du er nået helt herned vil vi gerne på gymnasiets vegne sige "Godt gået!", der er meget information at navigere rundt i. Vi prøver at være åbne om, hvad der foregår på gymnasiet, og viser gerne frem og fortæller, hvis du har mod på at kigge forbi. Hvis du sender en mail og refererer til denne passus på hjemmesiden, vil vi endda belønne indsatsen med en fin ballon, når du kommer herop. 

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07