Verden i Gribskov

En af gymnasiets vigtigste opgaver er at bidrage til elevernes almene dannelse – og med til moderne dannelse hører som en selvfølgelighed viden om verden og om menneskers vilkår andre steder end i Danmark – men også evnen til at tænke over ligheder og forskelle og at kunne begå sig i mødet med andre kulturer.

Vi åbner derfor vores arme, når chancen byder sig
-    I forbindelse med udveksling med partnerskoler, modtagelse af enkeltelever og klasser
-    Modtagelse af udvekslingselever på ½-1 års ophold i Danmark
-    Modtagelse af flygtninge, når der i vores kommune kommer unge til området
-    Inddragelse af internationale emner og perspektiver i fagene overalt, hvor det er relevant – og helt selvfølgeligt i sprogfagene, som vi gerne støtter op om

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10