Bestyrelsen

Se grundlaget i "Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v." - klik her


Se vedtægter for Gribskov Gymnasium; Se forretningsorden for bestyrelsen. 

Bestyrelsens medlemmer

Udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium UCC
Carl-Jørgen Bindslev, Formand


Repræsentant for erhvervslivet:
Anne Vagn Hansen


Udpeget af Gribskov Kommune:
Anders Gerner Frost, Næstformand


Udpeget af Den faglige skolelederklub i Gribskov Kommune:

Mette Droob Olsen


Udpeget af Pædagogisk Råd:
Asger Habekost Nielsen


Udpeget af Teknisk-administrative personalegruppe:
Susanne Mørkeby Larsen


Udpeget af Elevrådet:
Rebecca Kvisgaard Gram


Udpeget af Elevrådet:

Anna Bucka-Lassen

 

Rektor:
Kristoffer Høy Sidenius


Kontakt til bestyrelsen sker ved henvendelse til rektor Kristoffer Høy Sidenius , tlf. 48798410, e-mail: rektor@gribskovgymnasium.dk

 

 

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10