Studievejledningen

Træffetider
 

Eleverne og deres forældre er velkomne til at kontakte studievejlederne i deres træffetid, hver dag 9.30-14.30.

Kontakt
 

Hver klasse har tilknyttet en fast studievejleder som eleverne vil blive præsenteret for lige efter skolestart. Skulle man være i tvivl om hvilken studievejleder, der er tilknyttet klassen, kan man altid tage kontakt til studievejledningen via lectio eller den fælles mail: 

studievejledning@gribskovgymnasium.dk
   
 

Gennemførelsesvejledning
 

Gymnasiet har et fast tilbud om uddannelses- og erhvervsvejledning. På Gribskov Gymnasium varetager tre studievejledere gennemførelsesvejledningen. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder.

Aktiviteterne i forbindelse med vejledningen foregår på studievejledernes initiativ i form af informationstimer med hele klassen eller ved individuelle samtaler. Desuden kan den enkelte elev altid henvende sig til studievejlederen. Samtaler kan også aftales efter lærernes tilskyndelse.


Studievejlederne er parate til at yde eleverne støtte med baggrund i problemer af personlig art, hvad enten de ligger inden for eller uden for skolens liv. Studievejlederne har tavshedspligt.


Studievejlederne råder over en samling materialer om uddannelses- og erhvervsvejledning, - samt materialer til information om og udvikling af elevernes studiemæssige færdigheder.
   

Studievejledning 1.g.
 

Kort efter skoleårets start afholder studievejlederne timer i studiemetode og arbejdsvaner, og eleverne indkaldes derefter i små grupper til introduktionssamtaler, der har til formål at opfange og bearbejde eventuelle problemer i forbindelse med overgangen til gymnasiet.

I november orienteres eleverne om endeligt valg af studieretning og valg af de valgfag, som læses i 3. g. Det endelige valg af studieretning skal være taget ved udgangen af november.
   

Studievejledning i 2.g.
 

I 2.g. følges valgfagsorienteringen fra 1. g. op, nu som forberedelse til elevernes endelige valg af fag med henblik på 3.g. - på grundlag af en bredere orientering om uddannelse og erhverv. Det endelige valg af valgfag for 3. g foretages omkring 1. februar.

En del elever fylder 18 i løbet af 2. g og bliver derved berettigede til SU. Studievejlederne orienterer om SU-reglerne. SU søges digitalt.
Tilbuddet om individuel vejledning står stadig ved magt og benyttes af mange elever, som har problemer i forbindelse med deres skolegang eller private problemer.
   

Studievejledning i 3.g.
 

Studievejlederne følger stadig klasserne tæt og har samtaler med elever, hvis standpunkt eller arbejdsindsats giver anledning til problemer eller som har forsømmelser. En del elever overvejer på dette tidspunkt at flytte hjemmefra, og studievejlederne kan her hjælpe med at vurdere, om det set i forhold til økonomi og arbejdsdisciplin er en god idé. Er der problemer med SU, kan studievejlederne også være med til at opklare dem. I slutningen af 3.g tilbydes eksamensorientering som gå-hjem-time. Elever med særlige eksamensproblemer tilbydes et kursus i eksamenstræning.
   
 

Studievalg København
 

Vejledningen om valg af videregående uddannelse og job foretages af Studievalg København.
   
 
 

Studievejledningen samarbejder med uddannelsescenteret i Gribskov Kommune, der kan kontaktes som beskrevet nedenfor.
 
Kontakt
 UU Gribskov & 10. klasse Gribskov
 Skolegade 43
 3200 Helsinge
 tlf. 72499170

www.gribskov.dk

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10