Studievejledningen

Velkommen i studievejledningen

I studievejledningen på Gribskov Gymnasium er der fire studievejledere; Louise Lund Andersen (LO), Pernille Gry Hansen (PH), Ole Frank Andreassen (OA) og Susanne Desiree Krog (SD). Hver klasse har en studievejleder, og her på skolens hjemmeside fremgår det, hvem der er studievejleder for din klasse.

Studievejlederne har kontor i lokalerne STV1 og STV2, og den enkelte studievejleders træffetid fremgår af Lectio. Du - eller dine forældre - er velkomne til at tage kontakt og få en tid til samtale.

I studievejledningen kan du søge vejledning i forhold til spørgsmål eller udfordringer relateret til uddannelsen på Gribskov Gymnasium. Det er vejledningens hensigt at hjælpe dig under din uddannelse, så du både fagligt og socialt får bedst muligt udbytte af din uddannelse.

Studievejlederen giver både individuel og kollektiv vejledning samt rådgivning og information i klasserne.

Studievejlederne har tavshedspligt og behandler derfor enhver henvendelse fortroligt og professionelt. Studievejlederne har dog også underretningspligt, hvilket vil sige, at de skal underrette kommunen om det, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år, lever under forhold, der bringer dennes sundhed eller udvikling i fare.

 

Studievejledernes ansvarsopgaver

Aktiviteterne i forbindelse med vejledningen kan foregå på studievejledernes initiativ eller ved henvendelse om samtale. Samtaler kan også aftales efter lærernes tilskyndelse.

Vejledning i studievejledningen omfatter bl.a.:

  • Studiemæssige udfordringer i forhold til planlægning, struktur og motivation
  • Vejledning i forhold til valg af studieretning og valg af valgfag
  • Vejledning i forhold til eksamensstress og præstationsangst
  • Spørgsmål om SU (Se evt. punktet ”SU” under ”Elever” på skolens hjemmeside)
  • Trivselssamtaler i forhold til at gå i gymnasiet
  • Fraværssamtaler
  • Forældresamtaler

Hvis studievejlederen har brug for at tale med en elev, f.eks. vedr. studieaktivitet, vil studievejlederen indkalde eleven til samtale via elevens skolemail.

 

Hvornår møder du en studievejleder?

I løbet af gymnasieforløbet får hver klasse besøg af studievejlederen flere gange. Foruden praktiske informationer, vil møderne omhandle gode studie- og notatteknik samt gode studievaner og studiestrategier. Vi vil også tale om - og følge op på - trivsel og klasserumskultur.

I løbet af efteråret i 1.g vil studievejlederen eller skolens uddannelsesleder også afholde en individuel evalueringssamtale som leder op til dit endelige valg af studieretning. Formålet med evalueringssamtalen er at udfordre og understøtte elevernes endelige valg af studieretning set i forhold til elevens ønsker, interesser og faglige kompetencer.

Kort efter opstart i studieretningsklasserne vil eleverne møde den studievejleder, som er tilknyttet deres nye klasse. Studievejlederne kommer ud i klasserne og taler med eleverne om overgangen fra grundforløbet til studieretningsklasser.

 

Studievejlederne orienterer om valg af valgfag og fagpakker i januar måned

  • HF: Klassen orienteres om muligheder i forhold til valg af valgfag samt fagpakke, der skal påbegyndes i 2.HF.
  • 1.g: Klassen orienteres om valgfag, der skal påbegyndes i 2.g
  • 2.g: Klassen orienteres om valgfag, der skal påbegyndes i 3.g.

 

Træffetider og kontakt:

Eleverne og deres forældre er velkomne til at kontakte studievejlederne i deres træffetid, hver dag mellem 9.30-14.30. I maj/juni, kan der være reduceret træffetider, som vil fremgå af skemaet i Lectio.

Du kan skrive direkte til din studievejleder på vores skolemail:

Louise Lund Andersen: LO@gribskovgymnasium.dk  

Ole Frank Andreassen: OA@gribskovgymnasium.dk

Pernille Gry Hansen: PH@gribskovgymnasium.dk

Susanne Desiree Krog: SD@gribskovgymnasium.dk

 

Studievalg Denmark - uddannelse og job efter gymnasiet/HF

Vejledningen om valg af uddannelse og job efter gymnasiet/HF foretages af Studievalg Denmark.

Studievalg Denmark vejleder gratis, uvildigt og uafhængigt i hele landet. Vejledningen tilbydes både i form af fysiske møder, online og pr. telefon.

Studievalg Danmarks kerneopgave er at vejlede om videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, karriere samt efter- og videreuddannelse.

Berit Maansson er studie- og karrierevejleder hos Studievalg Danmark og kommer løbende ud på Gribskov gymnasium. Udover at holde oplæg i klasserne vedr. uddannelsesvalg samt optagelse til videregående uddannelser, så tilbyder Berit også individuelle samtaler.

 

Kontakt Berit Maansson, hvis du har spørgsmål eller tanker om tiden efter gymnasiet/HF:

 

Ungeindsatsen Gribskov Kommune - har du brug for at høre om andre ungdomsuddannelser end HF og STX?

Nogle gange kan man godt komme i tvivl om, hvorvidt den uddannelse, man sidder på nu, er den rigtige. Hvis du er kommet i tvivl, så kan du snakke med din studievejleder om det.

Hvis du har brug for at høre om, hvad andre ungdomsuddannelser indeholder, så kan du tale med en vejleder fra Ungeindsatsen i din bopælskommune.

Studievejledningen samarbejder med Ungeindsatsen I Gribskov Kommune. Ungeindsatsen er en tværfaglig indsats, der skal medvirke til, at alle unge får støtte til at komme i gang med en uddannelse eller kommer i job. Ungeindsatsen tilbyder bl.a. uddannelsesvejledning af de mange forskellige ungdomsuddannelser der findes. De kan kontaktes på Gribskovskommunes hjemmeside: https://gribskov.dk/borger/unge/uddannelsesvejledning/uddannelsesvejledere-i-gribskov

 

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10