Nordatlantisk gymnasieklasse

Link til NGK hjemmeside, hvor du kan se nyheder fra NGK

Pressemeddelelse, juni 2018:


Gribskov Gymnasium har fået tilladelse fra Undervisningsministeriet til som forsøg at udbyde en Nordatlantisk gymnasieklasse for unge i hele  Nordatlanten, hvor de kan tage den 3-årige uddannelse til almen studentereksamen (stx) med studieophold i Danmark, Færøerne, Island og Grønland.

Nordatlantisk gymnasieklasse er et resultat af et innovativt samarbejde mellem 4 gymnasier: Gribskov Gymnasium, GUX Sisimiut i Grønland (der er initiativtager til Nordatlantisk gymnasieklasse), Miðnám á Kambsdali på Færøerne og Verzlunarskoli Islands i Island.

Eleverne vil gå i 1.g i Danmark, i 2.g i første semster på Færøerne og i andet semester i Island og i 3.g i Grønland. De første elever vil kunne starte i august 2019. Forsøgsperioden er fastsat til optagelse af én klasse i skoleårene 2019/20, 2020/21 og 2021/22, og forsøget løber dermed samlet i 5 år.

Nordatlantiske dimensioner får stadig større betydning i den politiske dagsorden, og en naturlig følge heraf er udvikling inden for nordatlantiske uddannelser. Det vil Nordatlantisk gymnasieklasse bidrage til med både den særlige sammensætning af elever og uddannelse i de nordatlantiske lande samt en studieretning med en nordatlantisk vinkel med bioteknologi, arktisk teknologi, fysik og matematik.

Nordatlantisk gymnasieklasse er målrettet unge med en interesse for viden, fordybelse og kompetencer indenfor det nordatlantiske samfund og som brænder for at arbejde i et særligt nordatlantisk studiemiljø. Uddannelsen sigter mod videregående uddannelser især i nordatlantisk sammenhæng.

Nordatlantisk gymnasieklasse er banebrydende og gør op med ideen om at en ungdomsuddannelse skal tages i ét land og med elever fra samme land.  Organisering af skoledagen vil bero på innovation og fleksibilitet og vil inddrage moderne undervisningsmetoder herunder forskellige aktiviteter indenfor fx e-læring.

De forskellige skolers særlige styrker og geografiske placering skal være med til at skabe en unik ungdomsuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Pædagogiske og didaktiske principper i Nordatlantisk gymnasieklasse skal være anvendelsesorienterede, hvor kulturelle institutioner og samfundet omkring skolerne inddrages.
Dansk er undervisningssproget for gymnasieklassen, og i de tilfælde, der er islandske undervisere tilknyttet faget, er der mulighed for at undervise på engelsk.
Eleverne på den Nordatlantiske gymnasieklasse vil have udgifter til logi, kost og rejser til og fra de 4 lande. Eleverne skal bo på kollegium / ungdomsboliger eller kan indkvarteres privat. De fire gymnasier sørger for at den Nordatlantiske gymnasieklasse bliver en integreret del af hverdagen og livet på gymnasierne i deltagerlandene.

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10