Mentorordning

Information til elever med særlige udfordringer

Elever på gymnasiet, som har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har krav på støtte.

Vi har på GG forskellige støttemuligheder: Man kan henvende sig til sig teamkoordinator eller til en studievejleder, hvis man har behov for støtte for at kunne få hverdagen til at fungere.

Har man en diagnose, er der tilbud om specialpædagogisk støtte (SPS) i form af en mentor. Støtten har til hensigt at gøre det muligt for eleven at uddanne sig på lige fod med andre.

Du skal henvende dig til den SPS-ansvarlige, som vil indkalde dig (og dine forældre hvis du er under 18) til en samtale. Samtalen handler om at afdække præcist, hvilke udfordringer du har, og hvilken form for støtte, du har brug for. Du vil dernæst blive tildelt en mentor. Du aftaler selv med mentor, hvor ofte og hvordan I skal mødes. Mentorstøtten evalueres en gang hvert halve år – og du og din mentor tager stilling til, om der skal søges fortsat støtte i det næste halvår.

Mentor har tavshedspligt – men kan, hvis I aftaler det, formidle beskeder til dine lærere.

Når du har en dokumenteret diagnose, har du mulighed for ved henvendelse til kontoret at søge ekstra tid til eksamen.

Har du en funktionsnedsættelse og eller en diagnose, inden du starter på gymnasiet, er det vigtigt at du oplyser om dette – enten i din ansøgning eller ved at henvende dig på skolens kontor så hurtigt som muligt – gerne inden skolestart. Skolens SPS-koordinator vil så indkalde dig til et møde og aftale nærmere, så et evt. mentorforløb kan komme hurtigt i gang.

Skolens SPS-koordinator, Trine Nybroe (tny@gribskovgymnasium.dk), kan kontaktes, hvis du skulle have yderlige spørgsmål til vores mentorordning.

 

 

 

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10