Eliteidræt på Gribskov Gymnasium

Gribskov Gymnasium er medlem af ”Eliteidrætsgymnasier”, hvis mål det er at tilbyde alle eliteidrætselever optimale forhold for at gennemføre deres ungdomsuddannelse og samtidigt fortsætte deres sportslige udvikling hos udøvere i international, national og regional elite.
Dette sker i tæt samarbejde med Gribskov Elite og med relevante klubber i og uden for Gribskov kommune.
Gymnasiet tilbyder alle eliteidrætselever i grundforløbet mulighed for morgentræning (på gymnasiet eller i egen klub) onsdage 6.30 – 7.55 og fredage kl. 8.15 – 9.50 idet vi garanterer, at eleverne i grundforløbet først møder kl. 10.10 om fredagen. Hvis man derefter vælger at gå i idrætsklassen (Biologi-Kemi med Idræt B-niveau som valgfag startende i 2.g), vil vi sørge for, at man i 1.g og 2.g fortsat først møder kl. 10.10 om fredagen, så man kan fortsætte morgentræningen også når grundforløbet er slut.  

- Der vil blive afholdt fællesarrangementer med sportsligt og socialt sigte.
- Der kan tilbydes Team Danmark ordning.
- Professionel vejledning i gymnasie- og idrætskarriere (via studievejledningen).
- Fleksibel tilrettelæggelse af skolegang med plads til sportsaktiviteter (herunder flytning af prøver og supplerende undervisning).
- Der bliver mulighed for at tage træneruddannelse på linjen.
- Buddy-ordning (varetagelse af faglige/sociale aspekter v. længerevarende fravær) på tværs af idrætsgrene.
- Alternativ undervisning: virtuel undervisning, turboforløb el. lign.
- Ved længerevarende fravær grundet idræt kan fra tilbydes ekstra undervisning også hvis man ikke er Team Danmark godkendt.


Hvem er eliteidrætsklassen tiltænkt?

Som udgangspunkt skal man godkendes af Gribskov Elite eller have en Team Danmark godkendelse. Hvis man ikke kommer fra Gribskov Kommune, eller dyrker sin idræt udenfor kommunen, så vil det være i en dialog med den pågældendes klub på daværende tidspunkt. Her kan du se en video fra Gribskov Elite, der samarbejder med Gribskov Gymnasium.


Eliteidrætselev, der ikke går i Eliteidrætsklassen


Man kan også være eliteidrætselev og gå i en anden klasse, her kan vi dog ikke garantere, at man først møder kl. 10.10 om fredagen udover grundforløbet, men ellers tilbydes man samme vilkår som de eliteidrætselever, der går i eliteidræts klassen.

Her kan du læse mere om Gribskov Elite

Hvis du vil vide mere, så kontakt souschef Henning Carstens

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07