Eliteidræt på Gribskov Gymnasium

Gribskov Gymnasium tilhører eliteidrætsgymnasier, som har det formål at tilbyde alle eliteidrætselever optimale forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse på gymnasiet og samtidig fortsætte en sportslig udvikling. Dette gælder for udøvere inden for international, national og regional elite. Gymnasiet samarbejder tæt med Gribskov Elite og Talentudvikling (GETU), som får kommunal økonomisk støtte, og vi samarbejder som gymnasium med relevante klubber i og uden for kommunegrænsen.

Gribskov Gymnasium tilbyder alle eliteidrætselever i grundforløbet muligheder for morgentræning og hen ad vejen gruppecoaching efter behov.
Morgentræning ligger som blok i skemaet onsdage 6.45-7.55 og fredage 8.10-9.50. For nystartede elever i grundforløbet vil skemapositionen fredag morgen altid være ledig til morgentræning uanset om der trænes i klubregi / hjemmefra eller på skolen. Hvis eleven vælger studieretning med BI-Ke og idræt som valgfag på B-niveau, vil skemaet også give mulighed for morgentræning 8.10-9.50 fast hver fredag. Gruppecoaching vil tilbydes i mindre hold i løbet af skoleåret.

Desuden tilbyder vi eliteidrætselever følgende:

- der vil blive afholdt fællesarrangementer med sportsligt og socialt sigte
- der kan tilbydes Team Danmark-ordning
- vejledning i studie- og idrætskarriere (via studievejledningen)
- fleksibel tilrettelæggelse af skolegang med plads til sportsaktiviteter (fx flytning af prøver og tilbud om supplerende undervisning)
- buddyordning (tæt samarbejde med klassekammerat til opfølgning af studieaktivitet, socialt som fagligt, grundet fravær)
- ved længerevarende fravær grundet idræt kan skolen tilbyde ekstra undervisning, også selvom man ikke er Team Danmark-godkendt.,
- trivselssamtaler 2 gange om året igennem gymnasietiden


Hvem er eliteidrætsordningen tiltænkt?

Ordningen er for elever, der dyrker idræt på højt niveau. 

Som udgangspunkt skal man godkendes af Gribskov Elite eller have en Team Danmark-godkendelse, hvis man dyrker sin idræt i Gribskov Kommune. Hvis man  dyrker sin idræt uden for kommunen, kan man sende en ansøgning om optagelse til som eliteidrætselev til skolen, der vil tage stilling til, om man kan bliver optaget på ordningen. 

Her kan du se en video fra Gribskov Elite, der samarbejder med Gribskov Gymnasium.

 

Hvordan kommer du i betragtning som eliteidrætselev?

1.Du er allerede optaget hos GETU via din sport
2.Du er godkendt af Team Danmark
3.Du ansøger Gribskov Gymnasium om godkendelse via nedenstående ansøgningsskema, som  afleveres på kontoret

 

Ansøgning om optagelse som eliteidrætselev. (Download og udfyld)

 

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07