Lektiepolitik

Lektier skrives ind i Lectio og gives i så god tid som muligt

Lektier skrives i Lectio inden kl. 16:00 på skoledagen før lektionen. Det gælder også ved weekender og ferier, så f.eks. lektier fra fredag til mandag skrives i Lectio inden fredag kl. 16:00. Vejledninger og materialer, der ikke er lektier, kan lægges på Lectio senere end dette tidspunkt. 

Afleveringer forsøges planlagt, så vores elever ikke skal afleverer mere end én opgave pr. dag.

Opgaver på fire elevtimer eller derover varsles min. 10 dage før afleveringsfristen.

For opgaver, der afleveres for sent, gives der 50% skriftligt fravær for opgaven, når opgaven afleveres. 

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10