Lektiepolitik

Lektier skrives i Lectio og gives i så god tid som muligt

Lektier skrives i Lectio inden kl 16 på skoledagen før lektionen. Det gælder også ved weekender og ferier, så f.eks. lektier fra fredag til mandag skrives i Lectio inden fredag kl 16. Vejledninger og materialer, der ikke er lektier kan lægges på Lectio senere

Afleveringer planlægges, så elever ikke skal aflevere mere end én opgave pr. dag

Opgaver på 4 elevtimer eller derover varsles min. 10 dage før afleveringsfristen

For opgaver, der afleveres for sent, gives der 50% skriftligt fravær for opgaven

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10