Betaling for ekskursioner

Uddrag af skolens bestemmelser omkring ekskursioner og studierejser:

Korte ekskursioner: Skolen betaler max. 50 kr. pr. elev til entré, billet, rundvisning eller lignende. Eleverne betaler transportudgiften og evt. udgifter ud over de 50 kr., som skolen betaler. Ekskursioner med en deltagerbetaling, der højst udgør 80 kr. pr. elev, er omfattet af den almindelige mødepligt. Alle andre ekskursioner er frivillige, og skolen skal tilbyde alternativ undervisning til elever, der ikke deltager.

Korte flerdagsekskursioner, typisk på valgfagssproghold og lignende: En elev på Gribskov Gymnasium kan deltage i én flerdages indlandsekskursion i 2g eller 3g. – eller i en flerdagesekskursion til udlandet i f.eks. forbindelse med sproghold. En flerdages indlandsekskursion varer max. 2 - 3 skoledage (2 overnatninger). En flerdagesekskursion må koste max. 1250,- kr. til ophold (vandrerhjem eller lignende), morgenmad samt entréer, afbestillingsforsikring og transport. Der skal tegnes en afbestillingsforsikring på skolen (25kr). Dertil skal regnes egen forplejning på studierejsen.

Studierejser til udlandet: En udenlandsekskursion må koste max. 4.000 kr. for rejse, ophold inklusiv. morgenmad, entréer og lokal transport samt skolens obligatoriske afbestillingsforsikring (75 kr). Dertil skal regnes egen forplejning på studierejsen.

Længere studierejser Hvis studierejse kombineres med 2-3 dages ekskursion er den samlede max. pris 5000,-. Ved rejser til fjerne himmelstrøg, typisk af længere varighed, kan elevprisen overstige dette beløb. Klassen vil blive orienteret om rejsens skønnede pris, når de skal tage stilling til, om de ønsker at deltage. Dertil skal regnes egen forplejning på studierejsen.

Betaling for undervisningsmidler

Faglige hjælpemidler og udgifter i forbindelse med introarrangementer

Skolen forventer at eleverne medbringer en computer (PC eller mac) til skolearbejde.

OBS! Ipads, tablets og chromebooks kan ikke køre de programmer, der anvendes i undervisningen.

Der opkræves ved skolestart et beløb på 350,-/elev (stx) eller 250,-/elev (HF). Dette beløb dækker (delvis) udgifter til diverse elektroniske undervisningsmidler, som stilles til rådighed for eleverne. Skolen stiller følgende programmer til rådighed for eleverne: O365 med Word, Excel og Power Point, Gyldendals elektroniske ordbøger samt CAS værktøjer som TI-Nspire (til matematik).

Der vil også blive opkrævet et beløb i forbindelse med skolens hyttetur (typisk 250,-), som er et led i introforløbet.

 

Gymelev.dk

I forbindelse med betaling til studierejser og fester anvender Gribskov Gymnasium betalingssystemet GymElev.dk

Her kan du læse om systemet:

Forældrevejledning og FAQ

Information om GymElev samt privatlivspolitik

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10