IT på Gribskov Gymnasium

Her kan du læse om:
IT-vejledere

Skolens IT-regler

Skolens IT-målsætninger

 

Sådan kommer du på det trådløse netværk

IT vejledere

Har du spørgsmål til IT, computere, opsætninger, projektorer eller det trådløs netværk, så kontakt skolens IT-medarbejder Hans Andersen på haan@itcfyn.dk eller tlf. 51 38 02 50

 

IT regler

Generelt vedr. anvendelsen af skolens IT-udstyr


Det er forbudt:
◦ at ændre på maskinernes opsætning og indhold
◦ at afmontere udstyr og flytte det
◦ at spille computerspil (på skolens computere)
◦ at spise eller drikke ved maskinerne
◦ at benytte projektoren i klasseværelserne uden en lærers tilladelse

Vi beder dig om:
◦ at rapportere fejl på udstyret (inkl. evt. virus) til Hans Andersen(HAN) – send en besked via mail haan@itcfyn.dk!
◦ at checke USB-stik for virus når man sætter dem i en af skolens computere

I øvrigt:
◦ Når studiecentret benyttes til undervisning, har andre elever ikke adgang


Overtrædelse af reglerne kan medføre forbud mod brug af skolens computere og evt. egen computer og i gentagelsestilfælde bortvisning fra skolen.

 

IT målsætninger


Skolen ønsker at fremme en

”pædagogisk udvikling, der fortsat styrker og fornyer undervisningens indhold og form, herunder anvendelsen af relevante lære- og kommunikationsmidler”

IT-mæssigt betyder dette bl.a.

- at elevernes egne bærbare computere kan komme trådløst på internettet på skolen

- at skolen sikrer en tidssvarende bredbånds-kapacitet og en fungerende netløsning

- at vi benytter IT-platformen Lectio fuldt ud

- at der kan anvendes computere ved alle eksaminer (med de begrænsninger der fremgår af eksamens-regelsættet).

- at vi har bestykket alle undervisningslokaler med en projektor med tilsluttet computer og internetopkobling.

-  at der er åben elevadgang til et stort antal computere på skolen

-  at vi prioriterer IT-understøttelse i fagene

-  at skolens elevcomputere står til rådighed indtil skolen lukker ca. 21.00

 

IT adfærd

Din computer skal være til gavn for din egen læring – ikke til ulempe for din egen og andres læring – derfor gælder følgende regler i forbindelse med den lærerstyrede undervisning:
◦ Din computer må kun anvendes til notetagning i timerne  – med mindre læreren har givet tilladelse til andet. Sociale medier, mailtjek, internetsøgninger, spil og andet computerarbejde der ikke har med undervisningen at gøre, er naturligvis uacceptabelt.
◦ Læreren kan bestemme at alle computere skal være slukkede/nedklappede i kortere eller længere tid.
◦ Du skal sørge for at have de fornødne kabler med selv – og du må under ingen omstændigheder ”låne” kabler, mus o.lign. fra skolens installationer.


Overtrædelse af reglerne kan medføre forbud mod brug af skolens computere og i gentagelsestilfælde bortvisning fra skolen.

 

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10