Information om ordblindhed og læsevejledning

På Gribskov Gymnasium tester vi elever på 1. årgang for læse- og skrivevanskeligheder. Det vil sige, at du som elev på Gribskov Gymnasium ved skoleårets begyndelse bliver testet i stavning, læsehastighed, læseforståelse, skrivning og evt. tegn på ordblindhed. Derefter kan vi afgøre, om du har udfordringer med at læse og/eller at skrive og i givet fald tilbyde hjælp.

Hvis testen viser tegn på, at du har udfordringer, vil du blive indkaldt til en samtale med en af vores læsevejledere. Herefter gennemfører vi muligvis en ordblindetest.

Som ordblind kan du have udfordringer med læsning og det skriftlige arbejde i fagene på både STX og HF. Heldigvis kan du få hjælp til disse udfordringer af vores to læsevejledere. Skolens ordblinde elever har bl.a. adgang til programmet IntoWords, der giver vores elever hjælp til at læse, stave og skrive. Hvis du er ordblind, kan du desuden få forlænget tid til prøver og større skriftlige opgaver. Som ordblind har du også mulighed for at få støtte gennem Socialpædagogisk Støtteordning (SPS) i form af støtte til undervisningen.

Har du fået konstateret ordblindhed, inden du starter på gymnasiet, er det vigtigt at du oplyser dette. Enten i din ansøgning eller ved at henvende dig på skolens kontor inden skolestart. Skolens læsevejledere vil så indkalde dig til et møde og aftale nærmere angående IT-hjælpemidler mv.

Skolens læsevejledere er Henrik Juul Jensen (HJ) og Kathinka Skriver (KS). Dem kan du kontakte via Outlook, hvis du skulle have spørgsmål til vores ordning for ordblinde.

 

Dansk som andetsprog (DSA)

På Gribskov Gymnasium tilbyder vi undervisning i dansk som andetsprog (DSA) for de elever, der har et andet modersmål end dansk. Undervisningen deles i to. Den ene del af undervisningen tilbydes kun elever på NGK-linjen, hvor fokus til at starte med er mundtligt dansk med særligt henblik på at kunne følge med i alle fag på dansk.

Den anden del af undervisningen tilbydes alle, der har et andet modersmål end dansk. Denne undervisning har mere præg af lektiehjælp, dvs. der ydes hjælp til lektielæsning af danske fagtekster og støtte til de skriftlige hjemmeopgaver. Lærere kan henvise deres elever til DSA. For elever fra NGK-klassen og henviste elever, er der mødepligt.

Skriv til Marianne Boss (MB) mb@gribskovgymnasium.dk for yderligere informationer.

 

 

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10