Gribskov i verden

Skolen tilbyder eleverne studieture, udvekslingsrejser med klasserne, udvekslings- og sprogrejser på de enkelte hold og udveksling af enkeltelever. Alle ture er med udgangspunkt i et fagligt program og skal styrke såvel de faglige kompetencer som elevernes evne til at afkode andre kulturer og sætte disse i sammenligning med - og i kontrast til - egen baggrund.

Ved studieture og udvekslingsrejser kommer eleverne tæt andre skole- og livsformer, og de kan sætte deres eget gymnasieliv i relief, når de får førstehåndskendskab til de krav og rammer, som de møder på et andet lands gymnasium.

Læs vores folder om det globale på Gribskov gymnasium 2019

"

Gribskov gymnasium er bare det bedste gymnasium, hvis man gerne vil opleve verden

"

elev i 3g

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10