Eksamen

Link til eksamensbekendtgørelsen (UVM)

herunder:

  • Konsekvenser af sygdom og udeblivelse af uforudsete grunde §9
  • Anvendelse af hjælpemidler §15 (se Generel info om eksamen for hvordan vi gør i praksis på Grisbkov Gymnasium)
  • Hvornår en prøve er begyndt §16
  • Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive §17
  • Særlige prøvevilkår §19
  • Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp §20
  • Klageprocedure og klagefrister - kapitel 10

Link til fagenes læreplaner (læs om eksamensformer og tilladte hjælpemidler under bilagene for de enkelte fag samt bestemmelser om studieretningsprojektet)

 

Skolen anvender programmet ExamCookie ved prøver og eksamener. Læs mere om ExamCookie her.

 

Datoer for prøver og eksamener, se og følg med på lectio

 

Generel info om prøver og eksamen på Gribskov Gymnasium

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10