På Gribskov Gymnasium har du mulighed for at vælge HF 

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der retter sig mod de korte og mellemlange videregående uddannelser. Som elev på HF skal du vælge en fagpakke, der bidrager til at målrette dit videre uddannelsesvej. Uanset hvilken HF-fagpakke du vælger, opfylder du adgangskravene til størstedelen af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. 

Den 2-årige HF består af en række obligatoriske fag, en specialiseret fagpakke med to fag på B- eller C-niveau samt et frit valgfag på mindst C-niveau. Du vælger fagpakke ved årsskiftet det første på på HF. 

Her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvad det vil sige at gå på Gribskov Gymnasium, men den gode stemning og fællesskabet mærker du først for alvor, når du kommer inden for døren. Vi glæder os til at tage imod dig!

De obligatoriske fag du møder på HF

  • Dansk A-niveau

  • Engelsk B-niveau

  • Matematik C-niveau

  • En kultur- og samfundsfagsgruppe (historie B, religion C og samfundsfag C)

  • En naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C og kemi C)

  • Enten idræt C, billedkunst C eller mediefag C 

 

Valgfag

Udover en fagpakke skal du vælge et fag på C- eller løft til B-niveau. Du kan vælge imellem følgende valgfag: 

Valgfag på B-niveau: billedkunst, biologi, design og arkitektur, drama, idræt, kemi, mediefag, matematik, musik, naturgeografi, samfundsfag, tysk (For alle fag undtagen samfundsfag og tysk gælder det, at de skal være afsluttet på C-niveau senest efter 2. semester for at kunne opgraderes til B-niveau).

Valgfag på C-niveau: billedkunst, dans, design og arkitektur, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, latin, mediefag, musik, psykologi.
_________________________________________________________________________

 

Fagpakker

Nedenfor kan du læse mere om de fire fagpakker vi udbyder på HF

For alle fagpakker og valgfag gælder, at de kun oprettes, hvis der er ansøgere nok.

 

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10