Spansk

Hola! Hablas español? Sí, claro!

I spansk har du fokus på tilegnelse af interkulturel kommunikativ kompetence. Du arbejder med det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. I lundervisningen arbejder vi med sprog, kultur, historie og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansksprogede områder: Spanien, Latinamerika - og USA, som har en meget stor spansksproget befolkning.
Du udvikler din evne til at kommunikere på spansk. Du får kendskab til forskellige spansksprogede lande og kulturer og du udvider din kommunikative, interkulturelle og æstetiske bevidsthed. Du udvikler din evne til at anvende fremmedsproget som indgang til at forstå og agere i en globaliseret verden.

Spansk kan vælges som begyndersprog på A-niveau, og spansk indgår i alle de sproglige studieretninger.

Med spansk er der flere muligheder for udveksling: studierejse med den 3-sproglige studieretning til Barcelona, bytte plads med en elev i Barcelona i en uge i 3g eller 2 ugers udveksling med Mexico i 2g. Spørg din lærer!

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10