Tysk

I tysk beskæftiger du dig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande og områder. Du arbejder især med den praktiske dimension, som udvikler dine færdigheder i sprogets anvendelse samt viden og bevidsthed om dets opbygning. Endvidere udvikles din evne til at forstå og forholde dig til talt og skrevet tysk samt kendskab til tysksprogede lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

Gennem arbejdet med tysk sprog opnår du kompetence til at kommunikere på tysk samt viden, kundskaber og færdigheder i relation til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. Du udvikler din evne til at reflektere over og med forståelse gå i dialog med andre i en globaliseret og digitaliseret verden. Du tilegner dig sproglig kunnen, viden og bevidsthed samt kendskab til det tyske sprog i funktionelle sammenhænge, og derigennem udvikler du dine kommunikative kompetencer.

Tysk kan vælges som fortsættersprog på B-niveau og opgraderes som valgfag til A. Tysk fortsætter B indgår desuden i én af de tresproglige studieretninger. 

Med tysk er der flere muligheder for at besøge Tyskland. Der tilbydes ofte rejser til Berlin for 2g eller 3g sproghold, og nogle elever tilbydes udveksling. Spørg din lærer!

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07