Tysk

I tysk beskæftiger du dig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande og områder. Du arbejder især med den praktiske dimension, som udvikler dine færdigheder i sprogets anvendelse samt viden og bevidsthed om dets opbygning. Endvidere udvikles din evne til at forstå og forholde dig til talt og skrevet tysk samt kendskab til tysksprogede lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

Gennem arbejdet med tysk sprog opnår du kompetence til at kommunikere på tysk samt viden, kundskaber og færdigheder i relation til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. Du udvikler din evne til at reflektere over og med forståelse gå i dialog med andre i en globaliseret og digitaliseret verden. Du tilegner dig sproglig kunnen, viden og bevidsthed samt kendskab til det tyske sprog i funktionelle sammenhænge, og derigennem udvikler du dine kommunikative kompetencer.

Tysk kan vælges som fortsættersprog på B-niveau og opgraderes som valgfag til A. Tysk fortsætter B indgår desuden i én af de tresproglige studieretninger. 

Med tysk er der flere muligheder for at besøge Tyskland. Der tilbydes ofte rejser til Berlin for sprogholdene i  2.g eller 3.g, og nogle elever tilbydes udveksling. Spørg din lærer!

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10