Psykologi

I psykologi arbejder du med hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder som et resultat af samspillet mellem psykologiske, sociale, kulturelle og fysiologiske faktorer.  Du får kundskaber i teoretiske og empiriske forhold omkring udvikling af psykologisk viden samt færdigheder i at anvende denne viden i konkrete sammenhænge. Endvidere udvikles din evne til kritisk anvendelse af psykologisk viden på aktuelle psykologiske problemstillinger.
Du bliver i stand til at reflektere over psykologiske, almenmenneskelige, sociale, digitale, kulturelle såvel som interkulturelle forhold i den moderne verden. Din forståelse og respekt for menneskers forskellighed på baggrund af køn, personlige, sociale og kulturelle faktorer udvikles, hvilket er med til at gøre dig ansvarlig og kompetent til at navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Psykologi er et valgfag i gymnasiet. Du kan vælge det på C-niveau og hvis du har valgt det på C-i 2g kan du opgradere det til B i 3g.  

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10