Naturgeografi

I naturgeografi arbejder du med at beskrive og forklare globale mønstre og forskelligheder. Du lærer om grundlæggende processer og naturforhold på Jorden, deres betydning for menneskers livsvilkår, samt hvordan mennesker tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter naturen, herunder principper for bæredygtig udvikling. 
Du får en grundlæggende, almendannende viden og kundskaber om geografiske og geologiske forhold i verden. Gennem en problemorienteret og eksperimentel tilgang får du interesse og forståelse for ny viden og teknologiske innovationers betydning for udnyttelsen af naturens ressourcer.

Faget er obligatorisk på C-niveau i de fleste studieretninger, og du har mulighed for at opgradere det til B-niveau som valgfag.

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10