Kemi

I kemi arbejder du med forbindelsers opbygning og egenskaber. Du udforsker forbindelsernes betingelser for at ændres ved reaktioner, og beskriver og forklarer hvad der sker. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion.

Kemi findes på C-niveau i nogle af studieretningerne og på B i andre. Der er mulighed for at opgradere faget som valgfag. Hvis du har faget bioteknologi får du mulighed for at vælge kemi A som valgfag i 3g

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10