Idræt

I idræt er du i gang med fysisk aktivitet understøttet af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Du tilegner dig idrætslige færdigheder og opnår bevægelsesglæde, viden og kundskaber om og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Du får desuden indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden samt forståelse for idrættens kulturelle værdier.
Du opnår viden og kundskaber om betydningen af at være i god fysisk træningstilstand og sættes i stand til kritisk at kunne analysere og vurdere forhold, der har betydning for den fysiske aktivitets indflydelse på kroppen.

Idræt er obligatorisk på C-niveau og du har det gennem alle tre år i gymnasiet. I studieretningen biologi-kemi kan du vælge Gribskov Gymnasiums idrætslinje, hvor du har idræt B som valgfag fra 2g. På andre studieretninger kan du opgradere idræt til B-niveau i 3g.  

Særlige regler du skal være opmærksom på i idrætsundervisningen

Til idrætsundervisningen skal eleverne være omklædte til idrætstøj.
I idrætsundervisningen skal eleverne arbejde med forskellige færdighedsområder, som fx kan være pardans, svømning og fysiske test. Af sikkerhedsmæssige årsager skal passende fodtøj anvendes efter lærerens anvisning. Ligeledes skal tørklæder være tætsiddende, uden nåle og sidde under blusen, så de ikke flagrer.
Elever der er skadede, deltager omklædt i idrætsundervisningen, i det omfang, som det kan lade sig gøre. Kan en elev slet ikke deltage i den praktiske del af undervisningen, så skal vedkommende møde op til undervisningen, hvor man kan få en opgave med fx at tage noter, coache de andre elever eller være dommer.
Elever, som under særlige omstændigheder helt fritages fra idrætsundervisningen, skal have et andet c-niveau fag. En sådan fritagelse kræver en lægeerklæring, som eleven selv betaler for.
I undervisningen vil eleverne opleve at få feedback fra idrætslæreren, der kan indbefatte at idrætslærere ved fysisk kontakt anviser, hvordan en bevægelse skal udføres korrekt.

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10