Idræt

I idræt er du i gang med fysisk aktivitet understøttet af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Du tilegner dig idrætslige færdigheder og opnår bevægelsesglæde, viden og kundskaber om og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Du får desuden indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden samt forståelse for idrættens kulturelle værdier.
Du opnår viden og kundskaber om betydningen af at være i god fysisk træningstilstand og sættes i stand til kritisk at kunne analysere og vurdere forhold, der har betydning for den fysiske aktivitets indflydelse på kroppen.

Idræt er obligatorisk på C-niveau og du har det gennem alle tre år i gymnasiet. I studieretningen biologi-kemi kan du vælge Gribskov Gymnasiums idrætslinje, hvor du har idræt B som valgfag fra 2g. På andre studieretninger kan du opgradere idræt til B-niveau i 3g.  

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07