Filosofi

I filosofi kommer du til at beskæftige dig med filosofiske problemer og filosofisk argumentation. Du behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Du vil komme til at arbejde med et idéhistorisk og et aktualiserende perspektiv på de problemstillinger der tages op i undervisningen.
Du skal tilegne dig viden om, kundskaber om og kompetencer til at genkende, behandle og diskutere filosofiske problemstillinger og teorier, der har været og er konstituerende for menneskers kulturer. Bu præsenteres for bærende forestillinger og centrale metoder i de grundlæggende menneskelige og videnskabelige tilgange til verden.

På Gribskov Gymnasium er filosofi et valgfag, som du kan vælge på C-niveau.

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10