Billedkunst

Vi lever i en tid, hvor vi bliver bombarderet med billeder, og hvor billedsproget bruges mindst ligeså meget som det skrevne ord. Ikke desto mindre bliver billedsproget underkendt i mange uddannelsessammenhænge. Alene af den grund, er det et centralt mål med billedkunstfaget at ruste dig til bedre at kunne navigere i en virkelighed, der i høj grad af præget af visuelle fænomener.

I faget vil du opleve, undersøge og eksperimentere med visuelle fænomener over en bred forstand, herunder visuelle kulturer, kunstformer, arkitektur og de metoder, materialer og arbejdsgange som knytter sig dertil.
Faget vekselvirker mellem praksis, analyse og teori i undersøgelsen af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger.

På den ene side får du således kompetencer til reflektere over/og analysere visuelle fænomener og de historiske, kulturelle og menneskelige betydninger, som knytter sig dertil. På den anden side består en stor del af undervisningen af praktisk arbejde, som munder ud i egne kreationer.

Billedkunst er en del af den kunstneriske fagrække, hvoraf du skal vælge ét at beskæftige dig med i 1.g/1.hf.

På Gribskov Gymnasium kan du vælge faget på C-niveau, og senere har du mulighed for at opgradere faget til B.

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10