HF Business & Marketing: Virksomhedsøkonomi B og innovation C

Fagpakken for dig, der drømmer om et job i den private sektor som f.eks. financial controller, finans-, handels-, eller markedsføringsøkonom.

HF-fagpakker

Det to-årige HF retter sig mod de korte og mellemlange videregående uddannelser. Uanset hvilken HF-fagpakke, du vælger, opfylder du adgangskravene til størstedelen af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. Fagpakkerne bidrager til at målrette dit videre uddannelsesvalg.
Det 2-årige HF består af en række obligatoriske fag, en specialiseret fagpakke med to fag på B- eller C-niveau samt et frit valgfag på mindst C-niveau. Du vælger fagpakke i løbet af 2. semester.

De obligatoriske fag du møder på HF er:

  • Dansk A-niveau
  • Engelsk B-niveau
  • Matematik C-niveau
  • En kultur- og samfundsfagsgruppe (historie B, religion C og samfundsfag C)
  • En naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C og kemi C)
  • Enten idræt C, billedkunst C, design og arkitektur C, dramatik C, mediefag C eller musik C

 

Valgfag

Udover en fagpakke skal du vælge et fag på C- eller løft til B-niveau. Du kan vælge imellem følgende valgfag: 

B-niveau: billedkunst, biologi, design og arkitektur, drama, idræt, kemi, mediefag, matematik, musik, naturgeografi, samfundsfag, tysk (For alle fag undtagen samfundsfag og tysk gælder det, at de skal være afsluttet på C-niveau senest efter 2. semester for at kunne opgraderes til B-niveau).

C-niveau: billedkunst, dans, design og arkitektur, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, innovation,  latin, mediefag, musik, psykologi.
____________________________________________________________________________

For alle fagpakker og valgfag gælder at de kun oprettes, hvis der er ansøgere nok.

 

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10