Religion

På videnskabelig, ikke-konfessionel baggrund arbejder du i religion med beskrivelse, analyse og fortolkning af religioner og deres centrale fænomener i forhold til individ, gruppe, samfund, kultur og natur.
Religionernes oprindelse, deres historiske udvikling, deres nutidige skikkelser og deres virkningshistorie er dele af hvad du vil lære.
Du får viden om, kundskaber om og forståelse af religioner og religioners betydning for mennesker og samfund. Du får indsigt i ligheder og forskelle inden for de enkelte religioner og mellem religionerne indbyrdes. Gennem undervisningen i religion opnår du forståelse for, hvordan egne og andres holdninger kan være påvirket af forskellige religiøse og sekulære traditioner.

Religion er obligatorisk på C-niveau i studieretningerne, og du har mulighed for at vælge det på B-niveau som valgfag.

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10