Oldtidskundskab

I oldtidskundskab arbejder du med antikken som grundlag for senere perioders kultur og forestillingsverden såvel europæisk som globalt. Du beskæftiger dig med antikke tekster og monumenter, hvori værdier, begreber og formsprog, der blev normgivende for senere perioders kunst, litteratur, tænkning og værdier, kommer til udtryk.
Du opnår viden, kundskaber og faglig dybde samt en bred kulturhistorisk indsigt med vægt på evnen til at se lange linjer og forbindelser mellem antikken og senere kultur. Du bliver i stand til at analysere og fortolke tekster og monumenter i en historisk kontekst og får begreber til at forstå og reflektere over deres egen kultur og andre kulturer. Du introduceres for antikken som den første af en række perioder, hvor udforskning af forholdet mellem menneske, natur og samfund udgør en forudsætning for individets dannelse.

Oldtidskundskab indgår på C-niveau i alle studieretninger.

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10