Musik

I musik bliver dit musikalske univers udfordret, udvidet og udviklet. Du får viden, kundskaber og analytisk kompetence til selvstændigt at beskæftige dig indgående med musikalske udsagn, arbejde med at udvikle og realisere musikalske udtryk samt udtrykke sig i og om musik.

Du arbejder med at skabe, analysere og reflektere over musikalske udtryk. Undervisningen inddrager historiske, samfundsmæssige, kulturelle og globale perspektiver og øger derved dine kultur- og omverdensforståelse samt viden om og forståelse af musiks skiftende betydninger.

Musik kan vælges som kunstnerisk fag på C-niveau i 1g og opgraderes som valgfag. Derudover indgår musik som studieretningsfag på A-niveau i 2 studieretninger.

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10