Kantineforpagtning

Gribskov Gymnasium udbyder kantinedriften

Vi er et gymnasium med ca. 675 elever og 90 ansatte. Vores krav er sund og varieret kost af god kvalitet, der er produceret i skolens produktionskøkken. Der skal også udbydes økologiske varer.
Driften skal overtages senest 1. august 2022, kontraktperiode min. 4 år med mulighed for regulerende forhandling efter 1. år.

På skolen er indrettet et nyt produktionskøkken, ibrugtaget i 2006 og løbende vedligeholdt og forbedret. I 2018 skete en gennemgribende renovering. Gymnasiet yder efter nærmere aftale tilskud til kantinedriften i form af løntilskud til kantinemedhjælp. Vilkårene for bortforpagtningen skal følge Undervisningsministeriets anvisninger jf. https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/bygninger-og-ejendomme/kantinedrift

Udbuddet dækker
• Den daglige drift af skolekantine for elever og personale
• Levering til arrangementer i forbindelse med skoledrift
• Evt. mulighed for levering af mad i forbindelse med arrangementer i Gribskov Kultursal
• Mulighed for brug af produktionskøkken til levering af mad ud af huset

For at komme i betragtning som ansøger indsendes følgende
• En motiveret ansøgning
• En redegørelse for, hvilke visioner ansøgeren har for driften
• Faglig- og økonomisk dokumentation for at ansøgeren har mulighed for at drive virksomheden
• En tro og love erklæring på, at ansøgeren ikke er i betalingsstandsning eller under konkurs, samt ikke har forfalden gæld til det offentlige

Besigtigelse

For interesserede vil der være besigtigelse af bygningerne onsdag d. 25. maj 2022 kl. 14.00 på Østergade 52, 3200 Helsinge. Tilmelding til besigtigelsen senest mandag 23. maj 2022.

Eventuelle spørgsmål vedrørende forpagtningen rettes til uddannelsesleder Trine Nybroe på
4879 8410.

Ansøgning

Ansøgningen sendes inden den 31. maj 2022 til Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge - eller i elektronisk form til post@gribskovgymnasium.dk. Onsdag d. 8/6 gennemføres samtaler med ansøgere, hvorefter Gribskov Gymnasium på baggrund af kvalitet/pris/service vil træffe en afgørelse.

Link til supplerende oplysninger

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07