Eliteidrætselever optaget i 1.g skoleåret 2021-2022:

Gribskov Gymnasium er medlem af ”Danske eliteidræts gymnasier”, hvis mål det er at tilbyde alle eliteidrætselever optimale forhold for at gennemføre deres ungdomsuddannelse og fortsætte deres sportslige udvikling hos udøvere i international, national og regional elite.

Dette sker i tæt samarbejde med Gribskov Elite og med relevante klubber i og uden for kommunegrænsen.

Gymnasiet tilbyder alle eliteidrætselever i grundforløbet mulighed for morgentræning (på gymnasiet eller i egen klub) fredage kl. 8.10 – 9.50, idet vi garanterer at eleverne i grundforløbet først møder kl. 10.10 om fredagen.

Hvis man derefter vælger at gå i idrætsklassen (BI-Ke med Idræt som valgfag der starter i 2.g), vil vi sørge for, at man i 1.g og 2.g fortsat først møder kl. 10.10 om fredagen, så man kan fortsætte morgentræningen også den dag. 

Desuden tilbyder vi eliteidrætselever følgende:
- Der vil blive afholdt fællesarrangementer med sportsligt og socialt sigte.
- Der kan tilbydes Team Danmark ordning.
- Professionel vejledning i gymnasie- og idrætskarriere (via studievejledningen).
- Fleksibel tilrettelæggelse af skolegang med plads til sportsaktiviteter (herunder flytning af prøver og supplerende undervisning).
- Der bliver mulighed for at tage træneruddannelse, hvis man vælger idrætsklassen eller idræt B i 3.g.
- Buddy-ordning (varetagelse af faglige/sociale aspekter v. længerevarende fravær) på tværs af idrætsgrene.
- Ved længerevarende fravær grundet idræt. Kan tilbydes ekstra undervisning, også hvis man ikke er Team Danmark godkendt.

Hvem kan komme i betragtning som eliteidrætselev?

Som udgangspunkt skal man godkendes af Gribskov Elite eller have en Team Danmark godkendelse. Hvis man ikke allerede er godkendt, så printer og udfylder man nedenstående slip, der skal afleveres på kontoret. Så vil Gymnasiet gå i dialog med Gribskov Elite, om de elever der mangler godkendelse. Hvis man ikke kommer fra Gribskov Kommune, eller dyrker sin idræt udenfor kommunen, så vil det være i en dialog med din klub.

Print og udfyld dette dokument og aflevér på kontoret, hvis du er interesseret i at blive godkendt som eliteidræts elev

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07