Musik A - Engelsk A

Studieretningen for dig, der både kan lide at arbejde musisk og kreativt og har interesse for engelsk. Du får musik og engelsk på A-niveau og har mulighed for at have drama på C-niveau. I musik får du et godt fagligt grundlag, hvor teori og praksis supplerer hinanden. Du lærer at analysere og udtrykke dig om forskellig musik fra klassisk barok over jazz til rock og rap. Der bliver sunget og spillet en masse, og klassens egne arrangementer opføres ofte til morgensamlinger og ved andre lejligheder. Desuden har musik sit eget indspilningsstudie, så man kan indspille og mixe egne eller klassens produktioner.
I engelsk er det centrale, at du lærer at forstå og anvende sproget, så du kan orientere dig og agere i en globaliseret verden. Hertil kommer viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer.

Studieretninger 2020-2023

Vælg studieretning nedenfor.

Læs vores informationsfolder

Generelt for studieretninger

Grundforløb og studieretningsforløb

Almen studentereksamen er delt op i et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet afsluttes i første uge af november. I løbet af grundforløbet introduceres du til gymnasiale fag, arbejdsformer og forskellige studieretninger. Du vælger din studieretning i løbet af grundforløbet.

Fag og niveauer

En almen studentereksamen består af fag på A-, B- og C-niveau. Du skal have mindst 4 fag A-niveau. Almen studientereksamen er en boglig uddannelse; du skal være forberedt på lektier og hjemmeopgaver, og du vil helt sikkert blive fagligt udfordret.

Valgfag

Gribskov Gymnasium udbyder følgende valgfag:

Sprogfag (vælges i 1g):

Tysk fortsætter B, Fransk fortsætter B, Spansk begynder A, Kinesisk begynder A
 

Kunstnerisk C-niveaufag (vælges i 1g):

Billedkunst, Design og arkitektur, Drama, Mediefag, Musik 
 

Valgfag:

A-niveau:
Engelsk, Fransk fortsætter, Fysik, Kemi, Matematik, Tysk fortsætter
B-niveau:
Billedkunst, Biologi, Design og arkitektur, Dramatik, Filosofi, Fysik, Idræt, Kemi, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag (For alle fag undtagen idræt gælder det, at de skal være afsluttet på C-niveau efter 2.g for at kunne opgraderes til B-niveau) 
C-niveau:
Billedkunst, Biologi, Design og arkitektur, Drama, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Kemi, Latin, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi

 

Hvad kan jeg blive?

På de enkelte links til studieretningerne er der links til "adgangskortet", her kan du klikke fagene ind på de rigtige niveauer og se hvilke uddannelser, de giver adgang til.

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07