Dansk for tosprogede

Dansk for tosprogede er en lektiecafé for de elever, der har et andet modersmål end dansk. I lektiecafeen kan eleverne få hjælp med det sproglige i alle fag, hvor der læses, skrives og tales på dansk. Det vil typisk dreje sig om hjælp til

skriftlige hjemmeopgaver som stile og rapporter
større skriftlige opgaver som DHO (dansk-historieopgave), SRO (studieretningsopgave), SRP (studieretningsprojekt) og AT-synopsis
tekstforståelse i forbindelse med lektielæsning

Udgangspunktet i lektiecafeen er de opgaver, de lektier og de behov, som den enkelte elev måtte have. Der kan også blive arrangeret mere regulær undervisning, hvis flere elever ønsker fx et bestemt grammatisk emne taget op.
Lektiecafeen er åben for alle, der har et andet modersmål end dansk. Det kan også ske, at elever bliver henvist til lektiecafeen af deres lærere/lærerteam
Skriv til Henrik Juul Jensen (HJ) over lectio eller på hj@gribskovgymnasium.dk for yderligere oplysninger om lektiecafeen Dansk for tosprogede.

Henrik Juul Jensen

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10